Škola

  • Individuální výuka na bruslích i kolečkových lyžích
  • Skupinová výuka
  • Dětská výuka
  • Hodinová sazba 550,- Kč/hod
  • Více na škola-bruslení.cz

In-line kroužek

10 lekcí  1650,-

20 lekcí   2950,-

Rozpis lekcí na www.skola-brusleni.cz